Smart Products Workshop

The Smart Products Workshop will be in Danish.

Centrale teknologier i udviklingen af smarte produkter:

Smarte produkter er kendetegnet ved, at eksisterende og nye produkttyper udvides med it, sensorer, netværkskommunikation og softwareteknologier. De kommer på nettet, har positionering og tracking indbygget, sender data om deres tilstand og kan opgraderes med ny software over nettet ligesom produkterne kan betjenes på afstand fra computere, tablets og telefoner. De smarte produkter integreres i større økosystem af sammenhængende produkter, der kan arbejde sammen, monitoreres, kontrolleres, optimeres i såkaldte product clouds.

Velkomst og introduktion

v/ Tejs Scharling, Faglig koordinator, Infinit/Sporings- og positioneringstjenester.

1) Product cloud – den digitale infrastruktur, 

v/ Jakob Langdal, Senior Software Architect, PhD, Alexandra Instituttet

En product cloud består af netværksforbundne services i skyen, som samler data op fra produkter og kan sende kontrolkommandoer og data tilbage til produkterne og deres brugere, f.eks. via apps. Når smarte produkter kobles til internettet, kan dele af produktets funktionalitet endvidere flyttes til en product cloud. De forskellige trade-offs ved en sådan funktionsarbejdsdeling kræver analyser og viden om arkitekturerne. Jakob giver eksempler på eksisterende product cloud platform og de bagvedliggende arkitekturer, herunder skalérbarhed, interoperabillitet, protokol- og datastandarder.

2) Connectivity

v/ Jesper Nielsen, Senior R&D Engineer, Alexandra Instituttet

Mange danske virksomheder har indlejret elektronik i deres produkter, men meget få af dem har taget det fulde skridt med at tilføje netværksbaserede services i skyen. Netværksforbindelse (connectivity) og indførelsen af en internet-tankegang, hvor produkter forbindes til en product cloud, kan give helt nye funktioner og services. En vigtig faktor i udvikling af smart produkter er, hvordan produkterne forbindes til internettet. Jesper giver eksempler på eksisterende og kommende kommunikationsstandarder og de fordel og ulemper de hver især præsentere.

3) Prototyping af smart produkter

v/ Alexandre Alapetite, Senior Software/ICT Engineer, PhD, Alexandra Instituttet

Virksomheder der vil gentænke traditionelle produkter som smarte produkter må forstå, udnytte og udvikle nye teknologier, der kobler fysiske funktioner med it-funktionalitet. Muligheden for at kunne afprøve nye designs og interaktionskoncepter igennem prototyper er en vigtig konkurrenceparameter. Alexandre giver en introduktion til sensorplatforme, der muliggør prototyping og eksempler på hvordan disse kan bruges i praksis.

Oplæggene tager udgangspunkt i hvordan Alexandra Instituttet A/S arbejder med smarte produkter og innovation af nye funktioner og service.

Alexandra Instituttet har netop igangsat et treårig projekt med fokus på udviklingen af smarte produkter og tilbyder i denne sammenhæng samarbejdsprojekter med danske virksomheder omkring. Hør mere på workshoppen.